6 % BTW Regeling

Er is onlangs besloten dat de 6% BTW regeling voor sommige werkzaamheden (waaronder stukadoorswerk) van kracht blijft. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken staan hieronder. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen dan is de 21% BTW regeling van toepassing.

Voorwaarden voor de 6% BTW regeling:
Voor stukadoorswerk binnen en buiten aan particuliere woningen die ouder zijn dan 2 jaar wordt 6% BTW in rekening gebracht i.p.v. 21% BTW.

Omschrijving particuliere woning:

* Woning in particulier eigendom
* Huurwoningen die door particulieren worden bewoond
* Bejaardenhuizen
* Verpleeghuizen en zorginstellingen
* Aanleunwoningen
* Studentenwoningen
* Kloosters zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning
* Tweede woning zover permanente bewoning is toegestaan

Komt uw woning voor deze regeling in aanmerking dan betekent dat een voordeel van 15%. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden